• City Hall at night
    Schmalkalden
  • chancel of the city church
    Schmalkalden
  • Festival with historical costumes
    Schmalkalden

Martin Luther och förbundet i Schmalkalden

Schmalkalden ligger söder om Thüringer Wald och här finns en stadskärna som tillhör den medeltida bebyggelsens viktigaste vittnen om stadsbyggnadskonsten i Mellaneuropa. Här finns romantiska gränder med vinklar och vrår som bildar små torg med kärleksfullt renoverade korsvirkeshus, små bostadshus i sten, den sengotiska hallkyrkan St. Georg och slottet Wilhelmsburg, som är ett konst- och kulturminnesmärke från renässansen som speglar stadens historia. Den en gång i tiden hessiska staden Schmalkalden var i fokus när det gäller den tyska och europeiska historien på 1500-talet. Stadens landsherre Philipp von Hessen var en av de första protestantiska furstarna och Karl V:s fiende. Han såg inte Luthers reformation av kyrkan och gudstro som något som bara rörde det egna riket, utan en verksamhet som skulle förändra hela Europa.

Efter riksdagen i Augsburg 1530 och förnyelsen av påbuden i Worms kom Philipp att tillhöra den skara av furstar som förstod att det enda som erbjuda ett skydd mot kejsaren var ett gemensamt förbund av alla protestanter. Under den sista veckan i december 1530 bildades således det Schmalkaldiska förbundet. Sju gånger hölls förbundsdagen här. 1537 har gått till historien som den "den mest glansfulla furstedagen". Bland deltagarna fanns sexton furstar, sex grevar, ombud för kejsaren och påven liksom för den franska och danska kungen och företrädare för 28 riks- och Hansastäder samt 42 evangeliska teologer med Martin Luther och Philipp Melanchthon i spetsen. I enlighet med uppdraget från Johann Friedrich, Sachsens kurfurste, skulle Luthers trosartiklar ingå i den evangeliska kyrkans konkordat. Tes för tes skrev med hjärteblod och kallas ofta för "Luthers privata bekännelser."